• Ylittikö nuori jälleen peliaikansa?

Ylittikö nuori jälleen peliaikansa?

Älä huoli, sillä e-urheilussa kehittyvät mm. ryhmätyötaidot, tunnesäätelytaidot, paineensietokyky ja strateginen ajattelu!

2020-lukua lähestyttäessä yhä useampi meistä tekee työkseen jotain, mikä risteää harrastustemme tai kiinnostuksenkohteidemme kanssa. Ammattimaisen kilpapelaamisen kohdalla vapaa-ajan ja työn välinen jännite sekä huippupelaajille maksettavat suuret korvaussummat kuitenkin nousevat yhä uudelleen keskeisiksi kysymyksiksi. Näin tapahtuu sekä tutkimuskirjallisuudessa että yhteiskunnallisessa keskustelussa. E-urheilun kaupallinen potentiaali on tiedostettu pitkään, mutta keskustelu on edelleen hämmentynyttä. Aihepiiristä enemmän tietävät raportoivat siitä vähemmän tietäville ja kaikki ovat yksimielisiä siitä, ettei ilmiön kaupallista potentiaalia ole täysimittaisesti hyödynnetty.

ESL One New York -turnauksen finaali, jossa 8 maailman parasta joukkuetta kisaa Counter-Strike: Global Offensive -pelin voitosta ja 250 000 dollarin palkintopotista, pelattiin 30.9.2018 yli 15 000 hengen yleisön edessä. Suomalaisen Eurheilu.com-sivuston kautta finaalin suoratoistolähetystä seurasi 140 000 katselijaa. Kyse ei siis ole silmälläpidettävästä ”tulevaisuuden jutusta”, vaan se tapahtuu juuri nyt. Ja sen yleisö koostuu nuorista miehistä, jotka ovat perinteisesti olleet vaikeasti tavoitettava kohderyhmä. Mikä e-urheilusta sitten tekee niin hankalasti lähestyttävää?

Monille digitaalisten pelien keskellä kasvaneista sukupolvista pelaaminen on merkinnyt vapaa-ajan ja rentoutumisen aluetta; ammattina ja yleisölajina se on vieraampi ilmiö. Pelaaminen miellettiin pitkään katsojille vaikeana lajina ja tästä käsityksestä kuuluu edelleen kaikuja. Nykyiset taisteluareenamoninpelit, niin kutsutut MOBA-pelit, ovatkin yleisölle yksilöpelejä vaativampia seurattavia. Erityisen suuri haaste ne ovat kuitenkin olleet perinteisille televisioyhtiöille, joiden on vaikea sovittaa ohjelmakarttaansa kestoltaan täysin ennakoimattomia otteluita. Perinteiset televisiokanavat näyttävät suurimpia turnauksia, mutta arkinen esittäminen on edelleen erilaisten internetpohjaisten palveluiden, kuten YouTuben tai Twitchin, varassa.

Ammattimaisen pelaamisen vaatima osaaminen tunnustetaan, mutta se mielletään usein ennen kaikkea motoriseksi harjaantuneisuudeksi. Huipputason pelaajat kuitenkin kuvailevat oppimisprosessia toisin: Pelaajan edistyessä strategiset taidot, yhteistyötaidot sekä pelin- ja vastustajanlukutaidot nousevat motorista taitavuutta keskeisempään rooliin. Peli rauhoittuu, muuttuu hiljaisemmaksi ja suunnitelmallisemmaksi ja ohjaimen raivoisa hakkaaminen jää pois. Joukkueen ja mahdollisen valmentajan kanssa käydyt analyyttiset keskustelut nousevat yhä tärkeämmiksi. Strategiat ovat hiottuja ja pelaajat tietävät tarkalleen montako askelta vastustaja tarvitsee siirtyessään paikasta A paikkaan B.

Pelaajat kuvailevat myös ammattilaisuuden mukanaan tuomia velvoitteita, joista raskaimpina näyttäytyvät mm. jatkuva matkustaminen ja katkeamaton yhdessäolo joukkueen kanssa. Menestyvillä joukkueilla on lisäksi markkinointiin liittyviä velvollisuuksia, joten aika kuluu joukkueen brändin ja oman pelaajakuvan rakentamisessa. Kilpapelaajan elämäntapa vaatii kestävyyttä ja sponsorit haluavat pelaajien myös näyttävän hyviltä, joten peliareenoilla nähdään lihaksikkaita ja hyväkuntoisia nuoria, joilla on harkittu ulkoinen tyyli.

Ammattimainen e-urheilu merkitsee siis ilmiönä sekä jatkuvaa pelaamista että yksilölle hyödyllistä toimintaa. Perinteisesti pelaamiseen on kuitenkin liittynyt voimakasta säätelypuhetta; pelaamiseen käytettävää aikaa säädellään ja liiallisena pidettyyn uppoutumiseen suhtaudutaan kielteisesti. Subjektiivisesti asetettujen raja-arvojen ylittyessä puhe saa herkästi huolestuneita sävyjä, ja toisin kuin moneen muuhun määrätietoiseen toimintaan, intohimoiseen pelaamiseen tarttuu ajatus riippuvuudesta ja vahingollisuudesta. Ampumispelejä on pohdittu myös nuorten tekemien väkivaltarikosten yhteydessä – tosin ilman selviä lopputuloksia. Väkivaltaiset nuoret kyllä kiinnostuvat väkivaltapeleistä, mutta he edustavat minimaalista vähemmistöä kaikista pelaajista. Kun yleisessä uhkakuvassa paljon pelaava nuori on eristäytynyt, korostuu e-urheilussa erityisesti ryhmätyön merkitys. Pelaajalta vaaditaan tunnesäätelytaitoja ja suurta paineensietokykyä, sillä koko joukkueen onnistuminen riippuu yksilöistä; pettymyksiä, omia ja muiden tekemiä virheitä, on opittava sietämään. Kehittyminen tapahtuu usein mentorisuhteissa kokeneempien pelaajien kanssa ja aina vähintään tasavahvojen vastustajien kautta. Joukkueet, joille ei löydy riittävän haastavia vastustajia, eivät kehity. Riittävän hyvät vastustajat tuottavat siis myös tappion kokemuksia. Huipputasolla peli on aina myös psykologista, ja suoritukseen on kyettävä kaikissa olosuhteissa, yleisön ja tuomareiden ympäröimänä. Onkin selvää, että sen enempää peliammattilaiset kuin heidän seuraajansakaan eivät edusta sellaista ihmistyyppiä, jota uhkakuvissa profiloidaan.

Kaupallisiin digitaalisiin peleihin on aina liittynyt yhteisöllisyys: esimerkiksi nopetempoisia ja viihdyttäviä arcade-pelejä on pelattu kavereiden seuratessa suoritusta selän takana, samoin video- ja konsolipelejä pelattu kavereiden tai sisarusten keskellä. Turnauksissakin varsinaisiksi suosikeiksi ovat nousseet joukkuepelit. Useat tutkijat mainitsevat, että vaikka pelaaminen alkaa usein yksityisempänä toimintana, inhimillinen kilpailu ohittaa pidemmän päälle konetta vastaan pelaamisen tuottaman mielihyvän. Vähitellen pelaajat muodostavat joukkueita tai liittyvät yhteisöihin, joissa voivat kilpailla muita vastaan. Yhteisöllisyys on aina ollut osa pelikulttuuria.

Ammattimainen kilpapelaaminen ei siis mahdu keskustelulle sovittujen rajalinjojen sisään, sillä se on sekä täysipäiväistä pelaamista että yksilölle hyödyllistä toimintaa – huippupelaajat ovat kansainvälisiä tähtiä. Pelaamisen legitimointi herättää silti herkästi vastarintaa. Aihe jää siksi ikään kuin ilmaan, sitä on vaikea kiinnittää muuhun julkiseen keskusteluun.

Tiina Nyberg
YAMK-opiskelija Turun AMK (Arvonluonnin uudet muodot ja alustat –tutkimusryhmä)


Lisää aiheesta

Al Al Dafai, S. (2016). Conventions within e-sport. Exploring similarities in Design. Digital Games Research Association and Society for the Advancement of the Science of Digital Games, 13(1).

Banks, C. (2016). eSports Revolution. How Professional Gamers and Passionate Fans Set the Stage for a New Billion-Dollar Industry. Kindle Edition.

Hutchinson, R. (2007). Performing the self: subverting the binary in combat games. Games and Culture 2(4): 283–299.

Karhulahti, V-M. (2016). Reconsidering esport: Economics and executive ownership. Physical Culture and Sport Studies and Research 74(1): 45–53.

Kauweloa, S. & Winter, J. S. (2016). Collegiate esport as work or play. DiGRA/FDG '16 - Proceedings of the First International Joint Conference of DiGRA and FDG.

Rambusch, J., Jakobsson, P. & Pargman, D. (2007). Exploring esports: A case study of gameplay in Counter-Strike. DiGRA '07 - Proceedings of the 2007 DiGRA International Conference: Situated Play.

Sabell, A. (2018). ”No, parhaas tapaukses täs ollaan pelastettu monen nuoren elämä.” Tapaustutkimus elektronisen urheilun ja digitaalisen pelaamisen hyödyntämisestä nuorisotyössä. Pro Gradu-työ. Turun Yliopisto, Mediatutkimus.

Taylor, T. L. (2012). Raising the Stakes: E-Sports and the Professionalization of Computer Gaming. MIT Press.

Copyright Turku AMK  /  Tietosuojaseloste  /  Palvelun toteutus: JPmedia