Ketkä?

Hankkeen tutkimusorganisaatioina ovat Turun ammattikorkeakoulu, Työterveyslaitos, VTT, Turun yliopisto, Itä-Suomen yliopisto ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Hankkeen yrityskumppaneina toimivat 10-15 erikokoista suomalaista yritystä, jotka haluavat hyödyntää tutkimuksen keinoin tuotettua ymmärrystä e-urheilusta oman liiketoimintansa kehittämisessä.

Kuudesta tutkimusorganisaatiosta sekä näiden kansainvälisistä kumppaneista muodostuva, toistensa osaamista täydentävä hankekonsortio mahdollistaa monitieteisen, mutta samalla vahvasti käytäntöön linkittyvän tutkimusyhteistyön, jonka varassa on luontevaa ratkoa e-urheiluun kytkeytyvään arvonluontiin liittyviä haasteita.


Tutkimuksen ja tieteellisten julkaisujen lisäksi hankkeen tutkijoilla on kokemusta ratkaisukeskeisestä työskentelystä yritysten kanssa. Tutkijat toimivat aktiivisesti arvioitsijoina useissa suomalaisissa ja kansainvälisissä tiedejournaaleissa sekä tieteellisten konferenssien järjestelytoimikunnissa. VaCoSBE-tutkijat ovat olleet osallisina myös useissa EU-tason ja Suomen Akatemian hankkeissa.


Hankkeen tietoperusta koostuu tutkijoiden yhdessä ja erikseen toteuttamiin tutkimushankkeisiin. Oheen on koottu keskeisiä tutkimushankeita, joiden toteuttamisessa VaCoSBE-konsortion tutkijat ovat toimineet avainrooleissa.


Deeva – Using Data and Experiences in Novel Ecosystem Level Value Co-Creation (2016–2019)
Hankkeen www-sivut osoitteessa www.deeva.fi

Arvoa urheilusta (2015–2017)
Hankkeen päähavainnot on koottu Arvonluonnin pelikirjaan

BEE - Business Ecosystems in Effective Exergaming (2017–2019)
Hanke-esittely

Kolme avausta arvonluontiin (2015–2017)
Hankkeen päähavainnot on koottu Askelia uuteen arvonluontiin -verkkopalveluun


VALIT-hanke (2015-2017)
Hankkeen päähavainnot on koottu Menetelmiä digitaalisen arvonluonnin ymmärtämiseen -kirjaan

Työ2 – Yhteistyön työyhteisö (2018–2019)
Hanke-esittely


NEMO-hanke (2014-2016)
Hankkeen päähavainnot on koottu Negatiiviset tunteet - positiivinen bisnes -kirjaan

 

Copyright Turku AMK  /  Tietosuojaseloste  /  Palvelun toteutus: JPmedia